หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำจึม
อักษรล้านนา
นาฯชึมฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำชึม]
ความหมาย

ดู...น้ำจำ

ออกเสียงล้านนา
น้ำจำ
อักษรล้านนา
นาฯชำ
เทียบอักษรไทย
[น้ำชำ]
ความหมาย

น.น้ำซับ,น้ำซึม ปกติเกิดขึ้นที่ต้นน้ำลำธาร; น้ำจึม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำจึม (นาฯชึมฯ)