หน้าหลัก
น้ำจี้
นาฯชี่
[น้ำชี่]

ก.ฟองผุดขึ้นอาจเนื่องความร้อนหรือความดันก็ได้ อย่างอาการของน้ำ ก่อนที่จะเดือด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำจี้ (นาฯชี่)