หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำจี้
อักษรล้านนา
นาฯชี่
เทียบอักษรไทย
[น้ำชี่]
ความหมาย

ก.ฟองผุดขึ้นอาจเนื่องความร้อนหรือความดันก็ได้ อย่างอาการของน้ำ ก่อนที่จะเดือด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำจี้ (นาฯชี่)