หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำจิ๋ง
อักษรล้านนา
นาฯจิงฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำจิง]
ความหมาย

น.น้ำธรรมดาที่ใช้ดื่มทั่วไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำจิ๋ง (นาฯจิงฯ)