หน้าหลัก
น้ำง่าว
นาฯง่าวฯ
[น้ำง่าว]

น.ความโง่,สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความโง่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำง่าว (นาฯง่าวฯ)