หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำคุ
อักษรล้านนา
นาฯฅุ
เทียบอักษรไทย
[น้ำฅุ]
ความหมาย

น.ถังใส่น้ำชนิดที่มีห่วงสำหรับหรือสอดไม้คาน ก้นสอบเล็หน้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำคุ (นาฯฅุ)