หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำควย
อักษรล้านนา
นาฯฅวฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำฅวย]
ความหมาย

น.น้ำอสุจิ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำควย (นาฯฅวฯยฯ)