หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำขี้หม่า
อักษรล้านนา
นาฯขี้ห่มฯา
เทียบอักษรไทย
[น้ำขี้หม่า]
ความหมาย

น.น้ำโสโครกที่ขังอยู่ตามใต้ถุนครัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำขี้หม่า (นาฯขี้ห่มฯา)