หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำขาว
อักษรล้านนา
นาฯขาวฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำขาว]
ความหมาย

น.เรียกเหล้าหมัก หรือสาโทว่า เหล้าน้ำขาว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำขาว (นาฯขาวฯ)