หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำกิ๋นน้ำใจ๊
อักษรล้านนา
นาฯกินฯนาฯไช้
เทียบอักษรไทย
[น้ำกินน้ำใช้]
ความหมาย

น.น้ำกินน้ำใช้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำกิ๋นน้ำใจ๊ (นาฯกินฯนาฯไช้)