หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำกำ
อักษรล้านนา
นาฯคำฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำคํา]
ความหมาย

น.คำพูด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำกำ (นาฯคำฯ)