หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำกั่น
อักษรล้านนา
นาฯกั่ลฯร
เทียบอักษรไทย
[น้ำกลั่น]
ความหมาย

น.น้ำกลั่น - น้ำที่ผ่านขั้นตอนการทำน้ำให้ระเหย แล้วกลั่นตัวกลับเป็นหยดน้ำ มีความบริสุทธ์สูงและปราศจากสิ่งเจือปน มีประโยชน์มากในทางอุตสาหกรรม ทางการแพทย์ เป็นต้น (ยืม-น้ำกลั่น)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำกั่น (นาฯกั่ลฯร)