หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำ
อักษรล้านนา
นาฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำ]
ความหมาย

น.น้ำ - สารประกอบอย่างหนึ่ง มีองค์ประกอบเป็นธาตุอ๊อกซิเจนและไฮโดรเจน ในอุณหภูมิปกติเมื่อบริสุทธิ์มีลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี กลิ่น รส ใช้ประโยชน์ได้มาก เช่น ใช้ดื่ม หุงต้ม ชำระล้างสิ่งสกปรก เป็นต้น, โบราณถือว่าเป็นธาตุอย่างหนึ่งในธาตุ ๔ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ; น๒.เรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะเป็นน้ำหรือของเหลวเหมือนน้ำ เช่น น้ำผึ้ง น้ำมัน น้ำมูก น้ำปัสสาวะ; น๓.คุณสมบัติที่ถือว่าเป็นสาระของสิ่งที่กล่าวถึง เช่น น้ำคำ น้ำใจ น้ำพัก น้ำแรง; ว.มีแสงแวววาว ใช้แก่รัตนชาติ เช่น เพชรน้ำงาม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำ (นาฯ)