หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้าไป๊
อักษรล้านนา
นาฯไพ้
เทียบอักษรไทย
[น้าไพ้]
ความหมาย

น.น้าสะใภ้; น้ายิง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้าไป๊ (นาฯไพ้)