หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ายิง
อักษรล้านนา
นาฯยิงฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ายิง]
ความหมาย

น.น้าสะใภ้; น้าไป๊ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ายิง (นาฯยิงฯ)