หน้าหลัก
น้าจาย
นาฯชายฯ
[น้าชาย]

น.น้าเขย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้าจาย (นาฯชายฯ)