หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้าจาย
อักษรล้านนา
นาฯชายฯ
เทียบอักษรไทย
[น้าชาย]
ความหมาย

น.น้าเขย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้าจาย (นาฯชายฯ)