หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้า
อักษรล้านนา
นาฯ
เทียบอักษรไทย
[น้า]
ความหมาย

น๑.น้า - น้องของแม่ น๒.เรียกเมียของพ่อแต่ไม่ใช่แม่ของตนว่า แม่น้า น๓.เรียกผัวของแม่แต่ไม่ใช่พ่อของตนว่า พ่อน้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้า (นาฯ)