หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้องไป๊
อักษรล้านนา
น้อฯงไพ้
เทียบอักษรไทย
[น้องไพ้]
ความหมาย

น.น้องสะใภ้; น้องยิง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้องไป๊ (น้อฯงไพ้)