หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้องยิง
อักษรล้านนา
น้อฯงยิงฯ
เทียบอักษรไทย
[น้องยิง]
ความหมาย

ดู...น้องไป๊

ออกเสียงล้านนา
น้องไป๊
อักษรล้านนา
น้อฯงไพ้
เทียบอักษรไทย
[น้องไพ้]
ความหมาย

น.น้องสะใภ้; น้องยิง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้องยิง (น้อฯงยิงฯ)