หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้องนุ่ง
อักษรล้านนา
น้อฯงนุ่ง
เทียบอักษรไทย
[น้องนุ่ง]
ความหมาย

น.น้องๆ; น้องนุ่งซุ่งซอง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้องนุ่ง (น้อฯงนุ่ง)