หน้าหลัก
น้องจาย
น้อฯงชายฯ
[น้องจาย]

น.น้องเขย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้องจาย (น้อฯงชายฯ)