หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น่ำ
อักษรล้านนา
นาฯ
เทียบอักษรไทย
[น่ำ]
ความหมาย

ก.กระหน่ำ,กระทุ้ง,กระแทกถี่ๆ,เขก,ยัด: บ่ากอกน่ำ-เขกหัว,น่ำหลัง-กระหน่ำหลัง,ติดตามหลังไป; น่ำฮ้า-ยัดปลาร้าลงในไห

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น่ำ (นาฯ)