หน้าหลัก
น่อย
น่อฯยฯ
[น่อย]

ว.น้อยหนึ่ง,นิดหนึ่ง,ไม่มาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น่อย (น่อฯยฯ)