หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น่วม
อักษรล้านนา
น่วฯม
เทียบอักษรไทย
[น่วม]
ความหมาย

ว.อ่อนนุ่มจนเกือบเหลว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น่วม (น่วฯม)