หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นูนจ๊าง
อักษรล้านนา
นูรช้างฯ
เทียบอักษรไทย
[นูนช้าง]
ความหมาย

ดู...แมงนูนจ๊าง

ออกเสียงล้านนา
แมงนูนจ๊าง
อักษรล้านนา
แมงฯนูรช้างฯ
เทียบอักษรไทย
[แมงนูนช้าง]
ความหมาย

น.แมลงปีกแข็งชนิดเดียวกับแมงนูน แต่ ตัวโตกว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นูนจ๊าง (นูรช้างฯ)