หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นูน
อักษรล้านนา
นูร
เทียบอักษรไทย
[นูน]
ความหมาย

น.ชื่อแมลงปีกแข็งชนิดหนึ่ง ดู...แมงนูน ก.ดื้อรั้น,อิดออด,แสดงอาการไม่เต็มใจ นุน ก็ว่า ว.สูงจากระดับพื้นเดิม อย่างลวดลายนูน หนังสือตัวนูน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นูน (นูร)