หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นูดนีด
อักษรล้านนา
นูดนีดฯ
เทียบอักษรไทย
[นูดนีด]
ความหมาย

ดู...นิกนิ่น

ออกเสียงล้านนา
นิกนิ่น
อักษรล้านนา
นิกฯนิ่นฯ
เทียบอักษรไทย
[นิกนิ่น]
ความหมาย

ก.คลึง,เคล้น - ใช้มือกดและคลึงไปมา; นุ่นนิ่น,นูดนีด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นูดนีด (นูดนีดฯ)