หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นุ่น
อักษรล้านนา
นุ่ร
เทียบอักษรไทย
[นุ่น]
ความหมาย

น.ปุย อย่างปุยฝ้าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นุ่น (นุ่ร)