หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นุ่ง
อักษรล้านนา
นุ่ง
เทียบอักษรไทย
[นุ่ง]
ความหมาย

ก.นุ่ง - ใช้ผ้าปกปิดร่างกาย มักใช้ทั่วไป รวมทั้ง/สวม/ใส่/ เช่น นุ่งผ้าต่อง-นุ่งผ้าขาวม้า,นุ่งสิ้น-ใส่ผ้าซิ่น,นุ่งเตี่ยว-สวมกางเกง,นุ่งเสื้อ-ใส่เสื้อ,นุ่งเตี่ยวก้อม-นุ่ง/สวม/ใส่กางเกงใน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นุ่ง (นุ่ง)