หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นุง
อักษรล้านนา
นุง
เทียบอักษรไทย
[นุง]
ความหมาย

ก.เปื่อย,นุ่ม,จวนจะเน่า,ยุ่ย; นุม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นุง (นุง)