หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นึ่ง
อักษรล้านนา
นึ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[นึ่ง]
ความหมาย

น.หนึ่ง-จำนวนเดียว,เดี่ยว ว.ยิ่ง - ใช้ประกอบหน้าคำเพื่อใช้ในเชิงเปรียบ เทียบ หมายความว่า ยิ่งล้ำ เพิ่มขึ้น เช่น นึ่งเฮียนนึ่งง่าว - ยิ่งเรียนยิ่งโง่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นึ่ง (นึ่งฯ)