หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นึกว่า
อักษรล้านนา
นึกฯว่าฯ
เทียบอักษรไทย
[นึกว่า]
ความหมาย

ก.คิดว่า,น่าจะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นึกว่า (นึกฯว่าฯ)