หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นึก
อักษรล้านนา
นึกฯ
เทียบอักษรไทย
[นึก]
ความหมาย

ก.คิด,ตริตรอง; หละนึก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นึก (นึกฯ)