หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นี้จา
อักษรล้านนา
นี้ชา
เทียบอักษรไทย
[นี้ชา]
ความหมาย

ว.นี่หรือ - คำลงท้ายประโยคแสดงความสงสัย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นี้จา (นี้ชา)