หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นี้
อักษรล้านนา
นี้
เทียบอักษรไทย
[นี้]
ความหมาย

ว.คำใช้ประกอบนาม หรือข้อความที่อยู่ใกล้ที่สุด หรือบอกความชี้เฉพาะ เช่น บ่าเด่วนี้ - ขณะนี้,นี้กิ๋นลำ - สิ่งนี้อร่อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นี้ (นี้)