หน้าหลัก
นี้
นี้
[นี้]

ว.คำใช้ประกอบนาม หรือข้อความที่อยู่ใกล้ที่สุด หรือบอกความชี้เฉพาะ เช่น บ่าเด่วนี้ - ขณะนี้,นี้กิ๋นลำ - สิ่งนี้อร่อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นี้ (นี้)