หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นีดผ้า
อักษรล้านนา
นีดฯผ้า
เทียบอักษรไทย
[นีดผ้า]
ความหมาย

ก.รีดผ้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นีดผ้า (นีดฯผ้า)