หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นีด
อักษรล้านนา
นีดฯ
เทียบอักษรไทย
[นีด]
ความหมาย

ก.รีดให้เรียบ,ขยี้,บี้,บีบ,บดให้แตก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นีด (นีดฯ)