หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นิ้วโข้
อักษรล้านนา
นิ้วฯโข้
เทียบอักษรไทย
[นิ้วโข้]
ความหมาย

น.นิ้วโป้ง - นิ้วหัวแม่มือหรือหัวแม่เท้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นิ้วโข้ (นิ้วฯโข้)