หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นิ้วแม่ตี๋น
อักษรล้านนา
นิ้วฯแม่ตีนฯ
เทียบอักษรไทย
[นิ้วแม่ตีน]
ความหมาย

น.นิ้วหัวแม่เท้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นิ้วแม่ตี๋น (นิ้วฯแม่ตีนฯ)