หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นิ้วจี๊
อักษรล้านนา
นิ้วฯชี้
เทียบอักษรไทย
[นิ้วชี้]
ความหมาย

น.นิ้วชี้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นิ้วจี๊ (นิ้วฯชี้)