หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นิ้วก๋าง
อักษรล้านนา
นิ้วฯกลฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[นิ้วกลาง]
ความหมาย

น.นิ้วกลาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นิ้วก๋าง (นิ้วฯกลฯางฯ)