หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นิ้วก้อย
อักษรล้านนา
นิ้วฯก้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[นิ้วก้อย]
ความหมาย

น.นิ้วก้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นิ้วก้อย (นิ้วฯก้อฯยฯ)