หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นิยาย
อักษรล้านนา
นิยายฯ
เทียบอักษรไทย
[นิยาย]
ความหมาย

น.เรื่องที่เล่าๆ กันมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นิยาย (นิยายฯ)