หน้าหลัก
นาเจี๋ยง
นาฯจยฯง
[นาเจียง]

น.นาปรัง - นาที่ทำนอกฤดูทำนา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นาเจี๋ยง (นาฯจยฯง)