หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นาเจี๋ยง
อักษรล้านนา
นาฯจยฯง
เทียบอักษรไทย
[นาเจียง]
ความหมาย

น.นาปรัง - นาที่ทำนอกฤดูทำนา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นาเจี๋ยง (นาฯจยฯง)