หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นายฮ้อย
อักษรล้านนา
นาฯยฯฮ้อฯ
เทียบอักษรไทย
[นายฮ้อย]
ความหมาย

น.นายฮ้อย - หัวหน้าหรือผู้ควบคุมคาราวาน เช่น ม้าต่าง วัวต่าง เกวียน บรรทุกสิ่งของไปค้าขายยังต่างบ้านต่างเมือง ต้องทำ "ป๋าง" พักระหว่างทาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นายฮ้อย (นาฯยฯฮ้อฯ)