หน้าหลัก
นายห้าง
นายห้าง
นาฯยฯห้างฯ
[นายห้าง]

น.เจ้าของห้างร้าน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นายห้าง (นาฯยฯห้างฯ)