หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นายห้าง
อักษรล้านนา
นาฯยฯห้างฯ
เทียบอักษรไทย
[นายห้าง]
ความหมาย

น.เจ้าของห้างร้าน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นายห้าง (นาฯยฯห้างฯ)