หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นายสิ๋บ
อักษรล้านนา
นาฯยฯสิปฯ
เทียบอักษรไทย
[นายสิบ]
ความหมาย

น.ยศทหารบกหรือตำรวจชั้นประทวน ต่ำกว่าจ่า เช่น สิบโท สิบตำรวจโท

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นายสิ๋บ (นาฯยฯสิปฯ)