หน้าหลัก
นายสิ๋บ
นาฯยฯสิปฯ
[นายสิบ]

น.ยศทหารบกหรือตำรวจชั้นประทวน ต่ำกว่าจ่า เช่น สิบโท สิบตำรวจโท

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นายสิ๋บ (นาฯยฯสิปฯ)