หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นายล้อย
อักษรล้านนา
นาฯยฯร้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[นายร้อย]
ความหมาย

น.นายร้อย - ยศนายทหารบก หรือนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรชั้นต้น ต่ำกว่านายพัน หรือนายพันตำรวจ ได้แก่ นายร้อยตรี ร้อยโท ร้อยเอก, นายร้อยตำรวจตรี ร้อยตำรวจโท ร้อยตำรวจเอก (ถ้าเป็นนายทหารเรือเรียกเรือตรี เรือโท เรือเอก, นายทหารอากาศ เรียกเรืออากาศตรี เรืออากาศโท เรืออากาศเอก)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นายล้อย (นาฯยฯร้อฯยฯ)