หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นายคอก
อักษรล้านนา
นาฯยฯฅอฯก
เทียบอักษรไทย
[นายฅอก]
ความหมาย

น.พัศดี - ผู้ปกครองนักโทษ,ผู้บังคับการเรือนจำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นายคอก (นาฯยฯฅอฯก)