หน้าหลัก
นายคอก
นาฯยฯฅอฯก
[นายฅอก]

น.พัศดี - ผู้ปกครองนักโทษ,ผู้บังคับการเรือนจำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นายคอก (นาฯยฯฅอฯก)