หน้าหลัก
นาย
นาฯยฯ
[นาย]

น.นาย,นายงาน,หัวหน้างาน,คำที่ใช้นำหน้าคนผู้ชาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นาย (นาฯยฯ)