หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นาบุญ
อักษรล้านนา
นาฯบุญ
เทียบอักษรไทย
[นาบุญ]
ความหมาย

น.การทำบุญทำกุศล,เนื้อนาบุญ; หน้าบุญ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นาบุญ (นาฯบุญ)